Tel: +385 1 2992 068 Fax: +385 1 2992 790 info@kolokacija.hr

Uvjeti korištenja

MOLIMO VAS DA VRLO PAŽLJIVO PROČITATE NAŠE “POLITIKE O KORIŠTENJU NAŠIH USLUGA”.

– ZAŠTITA PRIVATNOSTI
– UVJETI KORIŠTENJA NAŠIH USLUGA

Ukoliko ste naš korisnik usluga ili ćete to tek postati, ovime se u potpunosti slažete i prihvaćate sve navedene stavke naših politika.

AUTORSKA PRAVA tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o.

Sadržaj na web stranicama www.shopcentar.hr kao i Uvjeti korištenja web hostinga su u vlasništvu tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o. Isti je strogo zabranjeno kopirati, distribuirati trećim strankama i sl. bez izričite dozvole tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o.

UVJETI KORIŠTENJA WEB HOSTINGA

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. zadržava pravo otkazivanja usluga korisniku u slučaju procjene ili utvrđene namjere ako korisnik svojim postupcima ugrožava sigurnost servera, odnosno ne pridržava se u skladu s utvrđenim POLITIKAMA tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o.

Sadržaj Vaših web stranica ne smije:
– sadržavati elemente mržnje, nasilja ili rasne netrpeljivosti
– zagovarati i promicati web stranice koje sadržavaju Hacking/cracking” programe, skripte i slične sadržaje

Strogo je zabranjeno:
– SPAM tj. mass mailing i sl.
– neovlaštena distribucija programa, mp3 datoteka, filmova, igrica, file sharing i sl.
– postavljanje linkova na hacker-ske, mp3, porno i slične nelegalne web stranice te promocija istih na Vašoj domeni
– objavljivanje bilo kakvog sadržaja vezanog uz promociju ili poticanja na korištenje raznih opojnih droga i sličnih nedozvoljenih sredstava čija je upotreba zabranjena zakonom
– objavljivati pornografiju bilo kakvog sadržaja
– bilo kakva distribucija i objavljivanje snimaka i sadržaja za koje niste ovlašteni distributer ili vlasnik
– povreda privatnog vlasništva i sl.
– korištenje P2P dijeljenje datoteka (file sharing), IRC, bittorrent, aplikacija i sl.
– neovlašteno korištenje serverskih IP adresa naših servera putem anonimnih skripti i sl.
– neovlašteno korištenje serverske IP adrese u svrhu stalnog pristupa web stranicama

U slučaju kršenja Uvjeta korištenja web hostinga tj. objavljivanja gore navedenih sadržaja, bit ćemo primorani ODMAH otkazati sve naše usluge kao i usluge WEB HOSTINGA! Backup web hostinga nije moguće zaprimiti ukoliko ste prekršili naše Uvjeta korištenja web hostinga.